Antti Palola

STTK

”Olemme yksi maailman vakaimmista, vauraimmista ja turvallisimmista maista, voimme olla esikuva muulle maailmalle.”

Sini Harkki

Greenpeace

”Suomi voi olla maailman ensimmäinen hyvinvointivaltio, joka pääsee irti fossiilisista ja näyttää tietä maailmalle tekemällä sen reilusti ja kestävästi.”

Juho Romakkaniemi

Keskuskauppakamari

”Tarvitsemme sitovat aikarajat fossiilisen energian käytön lopettamiseksi selvästi ennen vuotta 2040.”

Mari Pantsar

Sitra

”Ilmastonmuutos ei puheista piittaa. Nyt tarvitaan tekoja.”

Leif Schulman

Luonnontieteellinen keskusmuseo

”Metsien hakkuut on rajattava sekä lajiston että ilmaston kannalta kestäviksi.”

Atte Ahokas

Koululaisten ilmastolakko

”Nuorten tehtävä ei ole tietää, miten ilmastonmuutos ratkaistaan. Me olemme täällä kertomassa, että se on pakko ratkaista.”

Laura Kolehmainen

Ilmastoveivi2019

”Ei ole tarkoitus kaataa yhteiskunnan rakenteita, vaan muuttaa niitä kestäviksi. Me nuoret ollaan valmiita muutoksiin.”

Matti Rautkivi

Wärtsilä Energy Business

”Mikäli suomalaiset energiayhtiöt eivät tunnista meneillään olevan energiamurroksen mahdollisuuksia, niin joku muu tulee ja ottaa nämä mahdollisuudet.”

Riina Pursiainen

Nuorten Agenda2030

”Nuoret ympäri maailman ovat valmiita myös radikaaleihin muutoksiin. Ei kuitenkaan ole meidän tehtävämme kirjoittaa politiikkasuosituksia maailman pelastamiseksi. Se on päättäjien tehtävä.”

Pirkko Haikkala

Martat

”Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista. Tarvitsemme tehokkaita ratkaisuja, jotka perustuvat ympäristölle, ilmastolle ja ihmisten terveydelle kestäviin valintoihin.”

Paavo Beckman

StartUp Catapult

”Tulee olemaan vain kahdenlaisia organisaatioita – rohkeita ja kuolleita.”

Annette Kauppinen

Gold&Green Foods

”Ruoan verotus on muutettava kuormitusperustaiseksi ja ilmastolle haitalliset tuet saatava lopetettua asap. Julkisen sektorin ilmastovalintoja tulee tukea, sillä ne ohjaavat myös kuluttajan tottumuksia.”

Karoliina Auvinen

Smart Energy Transition, Aalto

”Hiilivapaata yhteiskuntaa ei voi saavuttaa vain nykyistä tuotanto- ja kulutusrakennetta säätämällä sekä polttoaineita vaihtamalla. Tarvitaan systeeminen muutos.“

Markus Eerola

Knehtilän tila

”Yksi tila ei maapallon ilmastoa pelasta, mutta jos monta tilaa toimii symbioosissa, sillä on vaikutusta. Ilmastonmuutoksen kannalta viljelijä on tulevaisuuden tekijäammatti.”

Krista Huhtala-Jenks

Maas Global / Whim

”Kehittämällä liikennettä palveluina Suomi tekee jo historiaa ja muuttaa maailmaa. Tämä on vasta alkua.”

Saara Paavola

Specia ry

”Ammattiyhdistysliikkeellä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ilmastoystävällisessä työympäristössä vietämme päivämme. Nyt on pakko toimia ilmastomme vuoksi!”

Jenny-Li Holmström

Taaleri Energia Funds

”Sadat tuulihankkeet ovat rakennusvalmiina tänään. Haastamme suuret sähkönkuluttajat solmimaan sähkönostosopimuksia tuulipuistoyrittäjien kanssa.”

Esko Kivisaari

Finanssiala ry

”Nuori sukupolvi on ilmastolakollaan lähettänyt vahvan viestin meille. Suomalainen finanssiala ottaa haasteen vastaan. Tulevan EU-kauden yksi tärkeimmistä päätöksistä on se, että EU sopii sitovasta hiilibudjetista.”

Ari Alatossava

Iin kunta

”Kun päästöt vähenee, säästöt lisääntyy. Tiedämme sen kokemuksesta.”

Arto O. Salonen

Itä-Suomen Yliopisto

”Nyt meillä olisi tuhannen taalan paikka rakentaa ratkaisuja koko planeetalle. Jos me tehdään tämä murros etukenossa, hommaa, jolla on tarkoitus, riittää. Ei tuherreta, vaan ollaan ylväästi osa jotain itseä suurempaa. ”

Roope Kaaronen

Helsingin Yliopisto

”Suomalainen akateeminen yhteisö on osoittanut vahvan tukensa ilmaston puolesta lakkoileville koululaisille ja kaikille heille, jotka ottavat kantaa planeettamme tulevaisuuden puolesta. Nyt tarvitaan tekoja!”

Mistä on kyse?

Ilmastokiri tuo yhteen ilmastokriisin ratkaisijat. Yhdessä kiritämme Suomen rohkeisiin, koko maailmaa inspiroiviin ilmastotekoihin! Tapahtuma on osa Korvaamaton-ilmastovaalikampanjaa.

Lue lisää >> << Korvaamaton